Tụ bù công suất

Tụ bù công suất

Tụ bù công suất dùng để tăng hệ số cos phi của hệ thống nhằm giảm công suất hao phí trên đường dây.

Tụ bù công suất hay còn gọi là tụ bù hạ thế, tụ bù cos phi.

Có các loại tụ bù công suất như sau:

- Theo chuẩn loại: tụ bù 1 pha, tụ bù 3 pha, tụ khô (tụ giấy), tụ dầu, ...

- Theo điện áp làm việc: tụ bù 415Vac, 440Vac, 690Vac, ...

- Theo nhã hiệu: 

Tụ bù Shizuki

+ Tụ bù Samwha

Tụ bù Dae Yeong

Tụ bù Frako

Tụ bù Electronicon 

Tụ bù Ducati

Tụ bù Enerlux

Tụ bù Epcos

Tụ bù VS

Tụ bù Mikro

Tụ bù Sino