Tụ điện

Tụ điện

Tụ điện bù công suất dùng để tăng hệ số cos phi của hệ thống nhằm giảm công suất hao phí trên đường dây.

Tụ điện hay còn gọi là tụ điện bù công suất, tụ điện bù cos phi, tụ điện bù hạ thế

Có các loại tụ điện như sau:

- Theo chuẩn loại: tụ bù 1 pha, tụ bù 3 pha, tụ khô (tụ giấy), tụ dầu, ...

- Theo điện áp làm việc: tụ bù 415Vac, 440Vac, 690Vac, ...

- Theo nhã hiệu: 

Tụ điện Shizuki

+ Tụ điện Samwha

Tụ điện Dae Yeong

Tụ điện Frako

Tụ điện Electronicon 

Tụ điện Ducati

Tụ điện Enerlux

Tụ điện Epcos

Tụ điện VS

Tụ điện Mikro

Tụ điện Sino