Tư vấn về sản phẫm và hỗ trợ kỹ thuật

Khách hàng quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hãy liên hệ để được:


  • Tư vấn kỹ thuật miễn phí
  • Tính toán công suất bù phù hợp cho phụ tải
  • Tư vấn thiết kế và lắp đặt tụ bù công suất
  • Tư vấn thay thế tụ bù công suất

Hỗ trợ về sản phẫm và kỹ thuật 24/7

Mr Lê Nhơn 0919 599 578