Tụ bù

Tụ bù

Tụ bù công suất dùng để tăng hệ số cos phi của hệ thống nhằm giảm công suất hao phí trên đường dây.

Tụ bù hay còn gọi là tụ bù công suất, tụ bù cos phi, tụ bù hạ thế

Có các loại tụ bù như sau:

- Theo chuẩn loại: tụ bù 1 pha, tụ bù 3 pha, tụ khô (tụ giấy), tụ dầu, ...

- Theo điện áp làm việc: tụ bù 415Vac, 440Vac, 690Vac, ...

- Theo nhã hiệu: 

+ Tụ bù Shizuki

+ Tụ bù Samwha

+ Tụ bù Dae Yeong

+ Tụ bù Frako

+ Tụ bù Electronicon 

+ Tụ bù Ducati

+ Tụ bù Enerlux

+ Tụ bù Epcos

+ Tụ bù VS

+ Tụ bù Mikro

+ Tụ bù Sino