Tụ bù hạ thế

Tụ bù hạ thế

Tụ bù hạ thế dùng để tăng hệ số cos phi của hệ thống nhằm giảm công suất hao phí trên đường dây.

Tụ bù hạ thế hay còn gọi là tụ bù công suất, tụ bù cos phi, tụ bù hạ thế

Có các loại tụ bù hạ thế như sau:

- Theo chuẩn loại: tụ bù 1 pha, tụ bù 3 pha, tụ khô (tụ giấy), tụ dầu, ...

- Theo điện áp làm việc: tụ bù 415Vac, 440Vac, 690Vac, ...

- Theo nhã hiệu: 

Tụ bù Shizuki

+ Tụ bù Samwha

Tụ bù Dae Yeong

Tụ bù Frako

Tụ bù Electronicon 

Tụ bù Ducati

Tụ bù Enerlux

Tụ bù Epcos

Tụ bù VS

Tụ bù Mikro

Tụ bù Sino